Pi Bewindvoering

header_Pi-Bewindvoering
Beschermingsbewind Pi Bewindvoering in Den Bosch

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die vanwege lichamelijke of psychische redenen hun geldzaken niet zelf kunnen regelen. Daarnaast is bewind soms noodzakelijk bij ernstige financiële problemen of schulden. De kantonrechter beslist hierover. U kunt zelf een verzoek indienen, eventueel kan uw partner, een familielid, een officiële instantie of de officier van justitie dit doen.
Pi Bewindvoering verzorgt samen met u de aanvraag, hiervoor kunt u ons bellen of mailen. Wij maken dan een afspraak bij u thuis en nemen alle belangrijke zaken met u door.
Na toekenning van het bewind door de rechter, openen wij voor u een beheerrekening. Uw inkomen komt op de beheerrekening. We betalen van het inkomen alle vaste en variabele lasten en maken leefgeld naar u over.
Een overzicht van de kosten van bewindvoering staat vermeld bij tarieven. Wanneer u een minimum inkomen hebt en geen vermogen, vraagt Pi Bewindvoering hiervoor bijzondere bijstand bij de gemeente aan.

Verantwoording

Pi Bewindvoering brengt jaarlijks verslag uit aan u en aan de kantonrechter over het beheer van uw financiële zaken. Een accountant controleert de administratie van het kantoor.
Bent u eventueel niet tevreden over onze dienstverlening? Pi Bewindvoering beschikt over een klachtenregeling, die via het contactformulier is aan te vragen.

De werkzaamheden bij bewindvoering:

 • inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen
 • opstellen van een maandbudget
 • wijzigen van gegevens bij de verschillende instanties
 • openen van bankrekeningen
 • doorbetalen van vaste en variabele lasten en leefgeld
 • reserveren voor grotere uitgaven of aflossing van schulden
 • aanvraag van huur- en zorgtoeslag en eventueel belastingteruggave
 • aanvraag van kwijtschelding lokale belastingen
 • verzorgen van jaarlijkse belastingaangifte (box 1)
 • stabiliseren bij schulden en begeleiding bij aanvraag schuldhulpverlening
 • informeren en adviseren bij juridische zaken over bewind en wettelijke schuldregeling
 • jaarlijkse rapportage aan de rechtbank

 

Aan het laten beheren van het budget en aan bewindvoering zijn voorwaarden gesteld.

Pi Bewindvoering
drs. Pieterke Medemblik
Postbus 267
5240 AG Rosmalen

Telefoon: 073-690 7609
Telefonisch spreekuur
maandag t/m donderdag
van 10.00 – 12.00 uur

Email:
info@pibewindvoering.nl 

 

Aangesloten bij branchevereniging
Beschermingsbewind Pi Bewindvoering in Den Bosch

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die vanwege lichamelijke of psychische redenen hun geldzaken niet zelf kunnen regelen. Daarnaast is bewind soms noodzakelijk bij ernstige financiële problemen of schulden. De kantonrechter beslist hierover. U kunt zelf een verzoek indienen, eventueel kan uw partner, een familielid, een officiële instantie of de officier van justitie dit doen.
Pi Bewindvoering verzorgt samen met u de aanvraag, hiervoor kunt u ons bellen of mailen. Wij maken dan een afspraak bij u thuis en nemen alle belangrijke zaken met u door.
Na toekenning van het bewind door de rechter, openen wij voor u een beheerrekening. Uw inkomen komt op de beheerrekening. We betalen van het inkomen alle vaste en variabele lasten en maken leefgeld naar u over.
Een overzicht van de kosten van bewindvoering staat vermeld bij tarieven. Wanneer u een minimum inkomen hebt en geen vermogen, vraagt Pi Bewindvoering hiervoor bijzondere bijstand bij de gemeente aan.

Verantwoording

Pi Bewindvoering brengt jaarlijks verslag uit aan u en aan de kantonrechter over het beheer van uw financiële zaken. Een accountant controleert de administratie van het kantoor.
Bent u eventueel niet tevreden over onze dienstverlening? Pi Bewindvoering beschikt over een klachtenregeling, die via het contactformulier is aan te vragen.

De werkzaamheden bij bewindvoering:

 • inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen
 • opstellen van een maandbudget
 • wijzigen van gegevens bij de verschillende instanties
 • openen van bankrekeningen
 • doorbetalen van vaste en variabele lasten en leefgeld
 • reserveren voor grotere uitgaven of aflossing van schulden
 • aanvraag van huur- en zorgtoeslag en eventueel belastingteruggave
 • aanvraag van kwijtschelding lokale belastingen
 • verzorgen van jaarlijkse belastingaangifte (box 1)
 • stabiliseren bij schulden en begeleiding bij aanvraag schuldhulpverlening
 • informeren en adviseren bij juridische zaken over bewind en wettelijke schuldregeling
 • jaarlijkse rapportage aan de rechtbank

 

Aan het laten beheren van het budget en aan bewindvoering zijn voorwaarden gesteld.

Pi Bewindvoering
drs. Pieterke Medemblik
Postbus 267, 5240 AG Rosmalen

Telefoon: 073-690 7609
Telefonisch spreekuur
maandag t/m donderdag
van 10.00 – 12.00 uur

Email:
info@pibewindvoering.nl 

 

Aangesloten bij branchevereniging